• THIÊN CHÚA TRONG GIÁNG SINH

  Cống hiến cho những người tìm kiếm sự thật một cách chân thành, trung thực và cởi mở!

  Read On

Những chủ đề mở đầu:

 • 1- Bản chất thật sự của Thượng Đế (Thiên Chúa) trong Thiên Chúa Giáo là gì?
 • 2- Thượng Đế (Allah) chỉ một hay ba ngôi?
 • 3-Có phải Isa (Giê Su) ngang hàng với Thượng Đế?
 • 4- Có phải Isa (Giê Su) là Thượng Đế hay là một phần của Thượng Đế?
 • 5- Có phải Isa (Giê Su) là con của con người hay là con trai của Thượng Đế?
 • 6- Isa (Giê Su) là ai?
 • 7-Ý kiến của bạn như thế nào?

Khác xa với những quan niệm hay định kiến trước đây, xin hãy đọc câu Kinh dưới đây một cách khách quan, công bằng với mục đích để tìm hiểu sự thật.

Isa (Giê Su) nói: “Và các người hãy tìm kiếm sự thật, thì sự thật sẽ giải thoát các người”. [Kinh Giăng 8:32]

Sau khi bắt đầu một cuộc hành trình của cuộc sống để thõa mãn niềm vui học hỏi, khám phá và yêu thích kiến thức của các nền văn minh, giáo dục và những tôn giáo trên thế giới.

Sau những trải nghiệm tuyệt vời và kinh nghiệm phong phú trong nhiều năm đối thoại và giao tiếp văn minh với những dân tộc trên thế giới.

Sau hơn ba thập kỷ tiềm kiếm sự thật và học tập chuyên sâu về tôn giáo Thiên Chúa Giáo nói riêng và những tín ngưỡng, tôn giáo lớn nói chung.

Sau một hành trình dài thú vị, tôi đã khám phá ra rằng một số người đôi khi xây dựng tính ngưỡng và đức tin của họ trên một nền tảng mỏng manh dễ vỡ chứ không phải trên một nền tảng cứng cáp vững chắc.

Và tôi đã lưu ý những điều liên quan đến chủ đề trong quyển sách này mà chúng ta sẽ thảo luận về nó, một số khác biệt chính giữa những gì một số tín đồ Thiên Chúa Giáo đã hiểu về Thượng Đế (Thiên Chúa) và họ đã thi hành nó trong Thiên Chúa Giáo (Kitô Giáo) một cách chính thức và công khai, và chính Kinh Thánh Tân Ước cũng đã xác nhận.

Và trong quyển sách này tôi muốn chia sẻ với đọc giả quan tâm đến việc nghiên cứu tôn giáo Thiên Chúa Giáo và những độc giả Thiên Chúa Giáo, với tất cả sự tôn trọng và khách quan, những điều tôi đã quan sát và khám phá trong suốt hành trình tiềm tòi, phân tích, nghiên cứu và so sánh giữa các tôn giáo nói chung và Thiên Chúa Giáo nói riêng.

Mục đích quan trọng của quyển sách là cố gắng hết sức với sự trung thực và thành tâm và bằng một cách khoa học, khách quan vàcông bằng với cách thức khoa học, trung thực và thẳng thắng. Để cung cấp một bản tóm tắt sự thật mà nhà nghiên cứu (tác giả) đã đạt được sau khi nghiên cứu Kinh Thánh và sau khi đối thoại với một số lượng lớn các linh mục, giáo sĩ và tín đồ của tôn giáo Thiên Chúa Giáo, và sau khi tổ chức các bài thuyết giảng, các chương trình phát thanh và truyền hình và tham dự các hội thảo xung quanh chủ đề này trong nhiều năm dài.

(Quyển sách không nhằm mục đích làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai, xúc phạm đến người nào hay tôn giáo của ai).

Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để thảo luận về một số vấn đề, xem xét và đặt câu hỏi và những bối cảnh liên quan đến bản chất thật sự của Thượng Đế (Thiên Chúa) của Thiên Chúa Giáo cụ thể là học thuyết Ba Ngôi và quan hệ cha con (với Thượng Đế) hoặc mang tính Thượng Đế của Isa (Giê Su).

Đức tin Chúa Ba Ngôi

Thượng Đế (Allah) chỉ một duy nhất hay là ba ngôi?

Có phải Isa (Giê Su) là Thượng Đế (Thiên Chúa) hay là một phần của Thượng Đế (Thiên Chúa)?

Bạn nghĩ gì?

Câu trả lời của bạn là như thế nào?

LÀ THIÊN CHÚA HAY BA? / LÀ CHÚA GIÊSU THIÊN CHÚA HAY MỘT PHẦN CỦA THIÊN CHÚA?

Hãy để câu trả lời từ Kinh Thánh:

Hãy để chúng tôi mang đến câu trả lời cho câu hỏi này từ Kinh Thánh (Kinh Tân Ước):

Một trong số họ đến gặp Người (Isa-Giê Su) và nói với Người: “Hỡi người chủ hoàn hảo của tôi, hãy cho tôi biết những việc làm tốt đẹp nào tôi làm để đưa tôi đến cuộc sống vĩnh cửu? Người (Isa-Giê Su) trả lời y: “Tại sao lại gọi Ta là người hoàn hảo? không ở đâu (một ai) hoàn hảo chỉ ngoại trừcó một duy nhất, và Ngài là Allah (Thượng Đế). Nhưng nếu ngươi muốn có một cuộc sống vĩnh cửu thì hãy tuân thủ các điều răn dạy.

[Matthew 19:16-17, như trong phiên bảng Jame].

Tại sao lại gọi Ta là một người hoàn hảo?

Chúng tôi không tìm thấy bản Kinh này cũng như ý nghĩa của nó trong một số bản Kinh Thánh đặc biệt là bản tiếng Anh, nhưng bạn sẽ tìm thấy trong bản Kinh Thánh Jame.

 • “Tại sao gọi Ta là người hoàn hảo?” Tại sao Isa (Giê Su) lại tự hỏi về bản chất của Người?
 • Isa (Giê Su) khẳng định Người “Không phải là một người hoàn hảo ngoại trừ Allah (Thượng Đế) duy nhất”. Và tại sao Người lại chỉ ra rằng Allah (Thượng Đế) là Đấng Hoàn Hảo duy nhất?
 • Nếu Isa (Giê Su) là Thượng Đế thì tại sao Người phủ nhận Người mang thuộc tính hoàn hảo và tại sao Người lại phủ nhận chính mình?
 • Quả thật Isa (Giê Su) đã giải thích cho một người hỏi rằng: “Nếu ngươi muốn được vào cuộc sống vĩnh cửu hãy tuân theo những điều răn dạy”. Và tại sao Isa (Giê Su) không kêu gọi người đã hỏi phải tin tưởng nơi Người (tin tưởng vào Isa (Giê Su)) như Thượng Đế hay một phần của Thượng Đế để được vào cuộc sống vĩnh cửu!?
 • Dựa trên những gì mà Isa (Giê Su) đã tự thú nhận và được chứng nhận từ Người, không phải chỉ có tuân theo những điều răn dạymới có thể đưa đến một cuộc sống vĩnh cữu và được vào Thiên Đàng hay sao?

Lưu ý quan trọng:

Một trong những lưu ý là có sự khác nhau trong bản dịch tiếng Ả Rập và bản dịch tiếng Anh. Chẳng hạn, chúng ta đọc bản Kinh Tân Ước Ma-Ta (19: 16-17) như được trích dẫn trong bản Kinh Vua Jame và so sánh với phiên bản Kinh Thánh quốc tế mới (bản dịch tiếng Anh).

Bản dịch Kinh Thánh trong phiên bản Vua Jame (One came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments).

Một trong số họ đến gặp Người (Isa-Giê Su) và nói với Người: “Hỡi người chủ hoàn hảo của tôi, hãy cho tôi biết những việc làm tốt đẹp nào tôi làm để đưa tôi đến cuộc sống vĩnh cửu? Người (Isa-Giê Su) trả lời y: “Tại sao lại gọi Ta là người hoàn hảo? không ở đâu (một ai) hoàn hảo chỉ ngoại trừ có một duy nhất, và Ngài là Allah (Thượng Đế). Nhưng nếu ngươi muốn có một cuộc sống vĩnh cửu thì hãy tuân thủ các điều răn dạy.

Bản dịch kinh Thánh trong phiên bản quốc tế mới

“Một người đàn ông tiến đến Isa (Giê Su) và hỏi Người: Thưa Thầy, phải làm việc làm tốt đẹp nào để đưa tôi đến cuộc sống vĩnh cửu? Isa (Giê Su) nói: “Tại sao lại hỏi Ta về sự hoàn hảo? chỉ có một Đấng hoàn hảo duy nhất, nếu ngươi muốn đến với cuộc sống vĩnh cửu thì hãy tuân theo lời răn dạy”.

Để làm cho việc so sánh trở nên dễ dàng, thì các bạn có hai câu hỏi khác nhau dành cho Isa (Giê Su) như đã được đề cập đến trong phiên bản Kinh Vua Jame và trong phiên bản Kinh quốc tế mới. Và câu hỏi dành cho Isa (Giê Su):

Trong phiên bản Kinh Vua Jame, câu hỏi là:

“Tại sao lại gọi Ta là người hoàn hảo?”

Và trong phiên bản Kinh quốc tế mới, câu hỏi của Isa (Giê Su):

“Tại sao lại hỏi Ta về sự hoàn hảo?”

Các bạn vui lòng so sánh bằng sự trung thực giữa hai câu hỏi trong hai phiên bản Kinh Sách Vua Jame và phiên bản quốc tế mới. Có phải hai câu hỏi có cùng một ý nghĩa?

Bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu hỏi quan trọng mà chúng ta đã đưa ra trước đây: có phải Isa (Giê Su) là Thượng Đế (Thiên Chúa) hay là một phần của Thượng Đế?. Tôi nghĩ rằng nếu như Isa (Giê Su) là Thượng Đế (Thiên Chúa) hay là một phần của Thượng Đế thì câu trả lời của Người sẽ là sự chấp thuận và đồng ý với người đã hỏi là Isa (Giê Su) là người Thầy hay một người hoàn hảo.

Với một sự suy luận đúng đắn và một ý thức lành lặng sẽ cho chúng ta sự khẳng định quả thật Allah (Thượng Đế) là Đấng HoànHảo, nếu như Isa (Giê Su) là Thượng Đế hay là một phần của Thượng Đế (theo học thuyết ba ngôi) thì điều bắt buộc với Người (Isa – Giê Su) phải là một người hoàn hảo! Quả thật Allah (Thượng Đế) là Đấng Tối Thượng.

DR. NAJI IBRAHIM

Có phải các bạn cũng đồng ý như vậy với tôi hay sao?

Mặt khác, giả sử như có khả năng là một số câu trả lời mà Isa (Giê Su) có thể trả lời người thanh niên mà gọi Người là Người chủ hoàn hảo như là:

Người (Isa – Giê Su) chắc chắn Ta là người hoàn hảo, bởi vì Ta là Allah (Thượng Đế).

Ngươi đã nói đúng Ta quả thật là người hoàn hảo.

Với ân phước của một người được ban cho sự hiểu biết Người có thể khẳng định Người là Thượng Đế hay là một phần của Thượng Đế (như những gì họ đã khẳng định) thì Isa (Giê Su) có thể trả lời câu hỏi của mình mà không cần đưa ra bất kì sự xem xét hay quan tâm đến lời nói của người hỏi: “Hỡi Người chủ hoàn hảo” và đủ để Người đáp lại: “Nếu ngươi muốn có một cuộc sống vĩnh cửu thì hãy tuân theo những lời răn dạy”.

Isa (Giê Su) đã đáp lại người hỏi với sự kinh ngạc khi gọi Người là: “Người chủ hoàn hảo” và người đã trả lời một cách nằm ngoài dự đoán khi phủ nhận sự hoàn hảo, và Người đã hỏi anh ta một cách bất ngờ: “Tại sao ngươi gọi là là người hoàn hảo?” (như thể Isa (Giê Su) cảm nhận được câu hỏi có ý nghĩa khác hoặc có mục đích đáng ngờ! Nên Isa (Giê Su) đã nhanh chóng hỏi người đàn ông: “Tại sao ngươi lại gọi ta là người hoàn hảo” ).

Không phải Isa (Giê Su) có sự tự do chọn lựa thay vì phủ nhận mà chớp lấy cơ hội đó nói lên sự hoàn hảo của mình là cho rằng mình là Thượng Đế hay một phần của Thượng Đế, nếu như sự việc là như vậy?

Tại sao Isa (Giê Su) lại chỉ ra Thượng Đế thật sự là Đấng Duy Nhất: “không một ai hoàn hảo chỉ ngoại trừ có một duy nhất, và Ngài là Allah (Thượng Đế)”, và tại sao Isa (Giê Su) không tự tiến cử hay thêm chính mình cùng với Allah (Thượng Đế) và cho rằng Người là Thượng Đế hay một phần của Chúa Ba Ngôi?!

Và tại sao Isa (Giê Su) không tiết lộ hay giải thích sự thần tính của bản thân và bản chất hoàn hảo của Người?

Có phải Isa (Giê Su) dã giấu sự thật bản thân của Người với người hỏi?

Đây là sự thật tuyệt đối và câu chuyện đầy đủ mà Isa (Giê Su) đã nói:

Và cuộc sống vĩnh cửu là họ nhận biết Ngài Thượng Đế Đích Thực Duy Nhất và Isa (Giê Su) Người mà Ngài đã gửi đến.

[Kinh Giăng 17:3]

Trong câu Kinh rõ ràng này một lần nữa Isa (Giê Su) xác nhận bản chất thật sự của Ngài (Thượng Đế), sự vĩ đại của Ngài và Người đã tách khỏi Thượng Đế thật sự… Thượng Đế Đích Thật là Duy Nhất, mà đã tạo hóa Isa (Giê Su) và gửi Người đến với cộng đồng của Người như một vị Thiên Sứ, một vị Sứ Giả.

Và ai sở hửu quyền lực và thẩm quyền trong việc tạo hóa, ra lệnh và gửi những vị Sứ Giả?.

Có phải đó là Thượng Đế Đích Thật, Đấng Duy Nhất hay là Isa (Giê Su)?

Và ai mới vĩ đại nhất? Không phải là Allah (Thượng Đế) Đấng Tạo Hóa, Đấng Chỉ Đạo, Đấng đã gửi những vị Sứ Giả hay là con người giống loài được tạo ra để tuân theo mệnh lệnh của Đấng Chỉ Đạo?.

Kinh Thánh đã đề cập đến sự thật của Allah (Thượng Đế), và giải thích bản chất của Isa (Giê Su) và công việc của Người trong câu:

Quả thật, Allah (Thượng Đế) là một duy nhất và có một trung gian giữa Allah (Thượng Đế) và loài người, đó là con người Isa (Giê Su).

[Ti-Mô-Thê 2:5]

Bản Kinh Sách đề cập đến hai sự hiện hữu hay hai bản chất đó là:

Sự hiện hữu của Thượng Đế Duy Nhất.

Sự hiện hữu của người trung gian (Isa – Giê Su).

Chắc chắn Isa (Giê Su) được miêu tả ở đây như một con người mà không phải miêu tả Người là Thượng Đế ở bản Kinh Thánh này hoặc trong bất cứ câu kinh nào khác trong Kinh Thánh (Kinh Tân Ước).

Chúng ta có thể nói rằng thuật ngữ hay từ ngữ “trung gian” mà Isa (Giê Su) được mô tả không có nghĩa Người là Thượng Đế (Thiên Chúa) hay là con của Thượng Đế (Thiên Chúa). Quả thật những vị Thiên Sứ và Sứ Giả trước đây giống như những người trung gian giữa Allah (Thượng Đế) và con người, qua sự chọn lựa của Allah (Thượng Đế) cho họ và Ngài gửi sự mặc khải và thông điệp cho họ để truyền đạt cho người dân của họ, nên Sứ Giả như người trung gian để mang những thông điệp đến người dân của họ.

  Có phải Isa (Giê Su) là Thượng Đế (Thiên Chúa) hay là một phần của Thượng Đế?

  Với sự chính xác, khách quan, trung thực và một cách khoa học kiểm tra và phân tích các Kinh Thánh một cách chính xác, chúng ta hãy theo dõi cuộc đối thoại và thảo luận đưa ra những câu hỏi và câu trả lời về vấn đề sau khi đọc những đoạn trích sau đây từ Kinh Thánh, cụ thể là mười đoạn đầu trong chương bốn Kinh Injil (Tân Ước) Ma-Ta (4: 1-10).

Sau đó Isa (Giê Su) được đưa đến vùng hoang mạc bởi sự cám dỗ của tên Iblis (thuộc ma quỷ).

Sau khi người nhịn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên Người đói

Rồi Người bị Iblis (thuộc ma quỷ) đưa Người đến một ngọn núi rất cao, và cho Người thấy tất cả các vương quốc trên thế giới và sự huy hoàng rộng lớn của nó và hắn nói với Người: Ta sẽ cho Ngươi tất cả những điều này nếu Ngươi quỳ xuống và phủ phục ta.

Khi đó Isa (Giê Su) đã nói với hắn (tên Iblis): Hãy tránh ra hỡi tên Shaytan (quỷ sha tăng)! Vì đã được viết rằng: Rabb (Thượng Đế) là Thượng Đế của ngươi và chỉ tôn thờ mình Ngài”.

Những câu trong bản Kinh này có gợi lên cho bạn những câu hỏi hoặc suy nghĩ gì trong tâm trí của bạn không?

Hãy để tôi chia sẻ một số câu hỏi và suy nghĩ đáng chú ý sau khi đã đọc bản Kinh Thánh trên:

1. Kinh Thánh chỉ ra rằng Isa (Giê Su) đã được đưa đi bởi trung gian là Thánh Thần đến vùng hoang mạc. Tôi tự hỏi rằng: Ai đã sở hữu sức mạnh và thẩm quyền? Isa (Giê Su) hay là Thánh Thần? Và tại sao Isa (Giê Su) không tự đi đến hoang mạc với ý muốn của Người nếu như Người là Thượng Đế? Không lẽ Thượng Đế cần đến một người hay một vật gì đó để đưa Người đi?

2. Theo những gì được đề cập ở bản Kinh Thánh trên quả thật Shaytan (quỷ sa tăng) đã mê hoặc và thử thách Isa (Giê Su) mà một số tín đồ Thiên Chúa Giáo cho rằng là Thượng Đế(Thiên Chúa), và câu hỏi đơn giản đặt ra ở đây đó là: Không lẽ có thể mê hoặc Thượng Đế?

Kinh Thánh thông tinh cho chúng ta biết quả thật không thể mê hoặc được Thượng Đế, và Isa (Giê Su) đã thông báo sự thật trong cùng câu chuyện sự mê hoặc của Shaytan “Không thể mê hoặc Thượng Đế của Ngươi” Và Ya’qoob (Ja Cob) anh trai của Isa (Giê Su) cũng nói như vậy:

“Shaytan (quỷ Sa tăng) hắn không thể mê hoặc Thượng Đế, và Thượng Đế không bị mê hoặc bởi một ai”

[Kinh Injil Ja Cob,1: 13]

3. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Isa (Giê Su) đã đói sau khi đã nhịn ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

“Sau khi Người nhịn ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên người đói”. Phân tích và nhận xét về bản Kinh chúng ta hãy suy nghĩ bằng đầu óc lành mạnh và đặt câu hỏi:

Có phải Thượng Đế nhịn ăn?

Isa (Giê Su) đã nhịn ăn vì ai? Có phải nhịn cho bản thân Người như một Thượng Đế, hay Người nhịn vì Đấng vĩ đại hơn Người... Allah (Thượng Đế)?.

Có phải Thượng Đế cảm thấy đói hay khát?

4.Từ các chi tiết của câu chuyện “sự cám giỗ Isa (Giê Su)” (chúng ta có thể tìm thấy chủ đề của câu chuyện sự cám giỗ này trong những Kinh Thánh Phúc Âm), chúng ta khám phá ra rằng Shaytan (quỷ Sa Tăng) đã di chuyển Isa (Giê Su) từ nơi này đến nơi khác và kiểm soát Người, Shaytan (quỷ SaTăng) có thể làm như vậy bởi vì Isa (Giê Su) là con người hay Isa (Giê Su) là Thượng Đế? Nếu Shaytan (sa tăng) làm điều đó với Isa (Giê Su) bởi vì Người là con người thì có mục đích hay ý định gì?

Và còn nếu Shaytan (Sa Tăng) làm điều đó với Isa (Giê Su) bởi vì Người là Thượng Đế, liệu có thể mê hoặc Thượng Đế và di chuyển Ngài hay kiểm soát Ngài? Chúng ta hãy nhớ lại câu nói của Ya’qoob (Ja Cob) nói rằng: “Shaytan (quỷ Sa Tăng) không có khả năng mê hoặc Thượng Đế...”.

Và cuối cuộc nói chuyện giữa Isa (Giê Su) và Shaytan (Sa Tăng), và sau khi Shaytan yêu cầu Người quỳ xuống phủ phục hắn, “ Ta sẽ cho Ngươi tất cả những điều này (tất cả các vương quốc trên thế giới và sự huy hoàng rộng lớn của nó) nếu Ngươi quỳ xuống phủ phục ta”.

Isa đã nói với tên Shaytan: “Rabb (Thượng Đế) là Thượng Đế của ngươi và chỉ tôn thờ mình Ngài”.

[Kinh Injil (Tân Ước) 4:10].

Nhận xét về cảnh tượng kỳ lạ này, tôi cho rằng nếu Isa (Giê Su) là hiện thân của Thượng Đế (Thiên Chúa) thì Người sẽ trả lời rất dễ dàng câu hỏi của Shaytan:

“Chắc chắn là không hỡi Shaytan (Sa Tăng), ngươi mới là người phải quỳ xuống phủ phục Ta bởi vì Ta là Thượng Đế của ngươi”.

Nhưng thay vào đó, như đã nêu trong bản Kinh Thánh trên Người đã khẳng định và nhấn mạnh đến sự thờ phượng Thượng Đế thực sự duy nhất.

“Rabb (Thượng Đế) là Thượng Đế của ngươi để cúi lạy và chỉ mình Ngài để tôn thờ”.

DR. NAJI IBRAHIM

Mặt khác, chúng ta đã phát hiện ra những điều trong câu chuyện này:

Shaytan có thể nhìn thấy Isa (Giê Su).

Shaytan nói với Isa.

Shaytan nghe thấy Isa.

Shaytan đã lấy (di chuyển) Isa.

Shaytan chỉ dẫn Isa.

Shaytan nói chuyện với Isa.

(nếu bạn thích, hãy đọc câu chuyện sự mê hoặc Isa (Giê Su) trong Kinh Thánh Injil

(Tân Ước) Ma-ta 4: 1-10).

Khi chúng ta phân tích những chi tiết và những bằng chứng và đem so sánh chúng với những bản Kinh Thánh chúng ta thấy rằng có sự mâu thuẫn với các bản Kinh Tân Ước khác xác nhận quả thật Thượng Đế (Thiên Chúa) không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy.

“Đấng mà không một ai có thể nhìn thấy Ngài, và không một ai có khả năng nhìn thấy Ngài”

[Bức thư đầu tiên gửi cho Ti-Mô- Thê 6:16].

“Các người không thể nghe thấy tiếng của Ngài, và cũng không nhìn thấy hình hài của Ngài”

[Kinh (Injil) Giăng 5:37].

“Và Đấng Vua vĩnh hằng, bất diệt và vô hình, Thượng Đế khôn ngoan duy nhất. Ngài mang sự Cao Quý và Vinh Quang trường tồn mãi mãi Ameen”

[Bức thư đầu tiên gửi cho Ti-Mô- Thê 1:17].

Họ có bằng nhau không?

 • Thêm vào những điều đã kể trên, tôi tự hỏi trước khi kết thúc phần này:
 • Không phải mọi người đã nhìn thấy Isa (Giê Su) vào thời của Người?
 • Không phải Người (Isa – Giê Su) đã nói chuyện với những tín đồ của Người?
 • Không phải đã nghe thấy gia đình Người và nhìn thấy Người trong suốt cuộc đời và thấy người đi trên mặt đất?
 • Nếu vậy, như các Kinh Thánh đã xác nhận quả thật Thượng Đế không thể thấy và nghe (trên thế gian này), thì chắc chắn Isa (Giê Su) không thể nào là Thượng Đế.

Vậy sự thật là gì? Bạn có nghĩ về nó?

 • Có phải Thượng Đế (Thiên Chúa) gồm Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần điều là như nhau?

 • Có phải Chúa Con (Isa – Giê Su) ngang bằng với Chúa Cha?

 • Có phải Chúa Con (Isa – Giê Su) ngang bằng với Chúa Thánh Thần?

 • Chúng ta hãy xem Isa (Giê Su) đã nói về bản thân Người:

  [Kinh Injil Giăng 14:28]
 • “Cha Ta đã ban cho Ta, Ngài là Đấng quyền năng hơn tất cả”

  [Kinh Injil Giăng 10:29]
 • “Những gì Ta biết về Ngài không phải từ Ta, mà từ Thượng Đế đã gửi Ta đến (làm sứ giả của Ngài)”

  [Tân Ước Giăng 7:16]
 • Và Isa (Giê Su) cũng đã từng nói:

  [Kinh Giăng 5:30]
DR. NAJI IBRAHIM
 • “Và vào ngày đó và vào giờ đó không một ai biết điều gì, không phải các Thiên Thần trên trời và cũng không phải Con ngoại trừ Cha”

  [Mac 13:32]
 • “Bất cứ ai nói lời chống lại con người sẽ được tha thứ, nhưng bất cứ ai nói lời chống lại Chúa Thánh Thần sẽ không được tha thứ, trong thời đại này hoặc trong thời đại sắp tới”

  [Matthew 12:32]

Sau khi đọc những bản Kinh này, cũng như những bản Kinh và những lời chứng nhận khác mà Isa (Giê Su) đã tự nói ra... thì chúng ta có thể suy luận (rút) ra điều gì?

Trên cơ sở những bằng chứng rõ ràng và những báo cáo tin cậy và chính xác của Isa (Giê Su) rằng quả thật Thượng Đế đích thực chỉ một duy nhất “Cha” vĩ đại hơn Người (Isa – Giê Su), và vĩ đại hơn Chúa Thánh Thần,

và những kiến thức của Người (Isa – Giê Su) không phải là từ Người, Người (Isa – Giê Su) và Chúa Thánh Thần không có kiến thức nào về ngày phán xét cuối cùng, và Người cũng không có khả năng tự mình thực hiện việc gì, và người tìm kiếm sự thật một cách chân thành bắt buộc phải chấp nhận những gì Isa (Giê Su) đã nói về bản thân Người và không biến Người thành một Thượng Đế (Thiên Chúa) hay ngang hàng với Thượng Đế (Thiên Chúa).

Và chúng ta hãy thảo luận một vấn đề quan trọng khác.

DR. NAJI IBRAHIM

Có phải Isa (Giê Su) là con trai duy nhất của Allah?

Hãy để chúng tôi nhận được câu trả lời từ Kinh Thánh:

Chúng ta hãy trả lời câu hỏi này từ Thiên Kinh Injil:

“Adam con trai của Allah (Thượng Đế)”

[Thiên Kinh Injil Lu-ca 3:38]

“Israil là con trai cả của Ta”

[Kinh Xuất Hành 4:22]

“Ta kể về sự phán xết của Rabb (Thượng Đế), Ngài nói với ta, Ngươi là con trai của Ta, hôm nay Ta đã tạo ra Ngươi”

[Thi Thiên 2:7].

Vì vậy, dựa trên những dẫn chứng trong Thiên Kinh Injil và những gì chính Ngài (Cha) đã tự tuyên bố, Dawood là một người con khác của Thượng Đế!

“Thật ân phúc cho ai những người mang đến hòa bình, bởi vì họ là những đứa con trai của Allah”

[Kinh Phúc Âm Ma-Thi-Ơ 5:9].

Thực tế, nếu chúng ta theo tên gọi “Con của Allah (Thượng Đế)” trong Thiên Kinh Injin là sẽ bắt gặp rất nhiều từ “những đứa con của Allah” và Isa (Giê Su) không phải là người con duy nhất.

Chúng ta có thể suy ra rằng Kinh Thánh sử dụng danh hiệu “Con của Allah (Thượng Đế)” theo nghĩa bóng một cách ẩn dụ có nghĩa là: người ngoan đạo, tốt đẹp người được chọn.

Những điều trên đẫn chúng ta đến một câu hỏi quan trọng mà bắt buộc chúng ta cần phải hỏi:

Nếu như vậy, thì Isa (Giê Su) là ai?

Sau khi chúng ta đã thảo luận những bằng chứng trong Thiên Kinh Injil xác thực quả thật Allah (Thượng Đế) là một duy nhất mà không phải Chúa Ba Ngôi, và Isa (Giê Su) không phải là ThượngĐế (Thiên Chúa) hay là một phần của Thượng Đế, và Người cũng không ngang bằng với Thượng Đế và cũng không phải là con trai mang nghĩa đen của Allah (Thượng Đế), nên bắt buộc chúng ta phải hỏi: Isa (Giê Su) là ai?

Isa (Giê Su) là con người:

Kinh Thánh Injil chỉ ra chúng ra biết rằng Isa (Giê Su) là một con người hay con của loài người Kinh Thánh đề cập đến Isa (Giê Su) như một con người hoặc con của loài người trong nhiều thời điểm và trong nhiều bối cảnh khác nhau, dưới đây là một số câu Kinh chứng minh điều đó:

“Hỡi những người đàn ông của bộ tộc Israel các người hãy lắng nghe những lời này: Isa (Giê Su) Al-Nasiri là một người đàn ông được Allah (Thượng Đế) chấp thuận cho sức mạnh, những phép lạ và các dấu hiệu”

[Công vụ 2:22]

Đó là những câu nói được thốt ra từ Peter, ông là một trong những môn đệ thân cận của Isa (Giê Su) ông đã chứng kiến những sự việc và biết những điều này ngay từ đầu.

“Một người con của nhân loại đã đến, Y ăn và Y uống”

[Kinh Ma-Thi-Ơ 11:19]

“Người đàn ông này thực sự là một vị Thiên Sứ”

[Giăng 7:40]

R. NAJI IBRAHIM

Một số Kinh Sách (Injil) không tiết lộ sự thật này.

 • “Nhưng bây giờ các ngươi muốn tìm cách sát hại Ta, và Ta chỉ là một con người những gì Ta nói với các người điều là sự thật mà ta đã nghe được từ Allah (Thượng Đế)”

  [Kinh Giăng 8:40].

Vào thời điểm quan trọng của cuộc sống Người (Isa – Giê Su) đã thừa nhận mình là một “con người” thế tại sao không nói ra sự thật và giải thích rõ ràng.

“Nhưng giờ đây các ngươi lại tìm cách sát hại Ta, và Ta là Thượng Đế hay là Con của Thượng Đế (hoặc là hóa thân của Thượng Đế) người mà đã nói cho các bạn biết sự thật”.

Bạn có hình dung rằng Isa (Giê Su) đang che giấu sự thật?

Isa (Giê Su) là vị Sứ Giả:

 • “Đó là Isa (Giê Su) vị sứ giả đến từ Nasirah Al-Jalil” [Matthew 21:11]

Isa (Giê Su) nói:

 • “Không phải một vị sứ giả được chấp nhận tại quê nhà của Người” [Kinh Lu-Ca 4:24]
 • “Sự thật Ta muốn nói với các bạn không có một người bề tôi nào vĩ đại hơn vị chủ nhân (Thượng Đế) của mình, và không có một sứ giả nào vĩ đại hơn một vị sứ giả được gửi từ Ngài” [Giăng 13:16].
 • “Đó là vị sứ giả thực sự đã đến với thế giới này” [Kinh Lu-Ca 24:19]
 • “Isa (Giê Su) là người Nasiri là một con người và là một vị Sứ Giả” [Kinh Lu-Ca 24:19]

Đây là một trong những câu Kinh Thánh cho thấy rõ quả thật Isa (Giê Su) là một vị Sứ Giả và là vị Thiên Sứ của một Thượng Đế đích thực duy nhất. Và một lần nữa Isa (Giê Su) không được gọi là Thượng Đế (Thiên Chúa) trong bất cứ nơi nào trong Kinh Sách Injil.

Những thông tin quan trọng cuối cùng từ Isa (Giê Su).

“Trong những ngày còn trong thể xác của mình, Y đã tha thiết khóc lóc trong nước mắt nài nỉ cầu xin Đấng có quyền năng cứu Y thoát khỏi cái chết, và Ngài (Thượng Đế) đã lắng nghe Y vì sự thành kính của Y”

Chúng ta có thể rút ra kết luận như thế nào hoặc chúng ta có những suy luận gì từ bản Kinh Thánh Injil trên đó?

Có phải Allah (Thượng Đế) đã nghe lời cầu xin của Người (Isa – Giê Su) và Ngài đã đáp lại lời cầu xin?

Có phải Allah (Thượng Đế) đã đáp lại lời cầu xin của những người ngoan đạo và những người thành tâm kiên định và những ai hành đạo vì Ngài và mang đến những điều tốt lành vì Ngài.

Có phải Allah (Thượng Đế) đã cứu Y (Isa – Giê Su) vài giải thoát Y khỏi các chết?

Ý nghĩa và kết luận mà chúng ta có thể rút ra là gì
từ các văn bản Kinh Thánh được trích dẫn ở trên?

Kết luận:

Những bằng chứng từ các Kinh Thánh trước được lấy từ Kinh Injil chứng minh sự duy nhất của Allah (Thượng Đế), và Ngài là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Rỗi và Đấng Thờ Phượng duy nhất một mình Ngài:

“Trước Ta, không có Thượng Đế, và sau Ta cũng không, chính Ta là Thượng Đế, và ngoài TA không có một Đấng Cứu Rỗi nào”

[Kinh Ê-Sai, chương 43: 10-11].

Và Isa (Giê Su): “Hãy tránh xa hỡi tên Shaytan (quỷ Sha tăng)! Bởi vì được viết rằng: ngươi phải phủ phục Thượng Đế của ngươi và chỉ tôn thờ mình Ngài”

[kinh Ma-Thi-Ơ 4:10].

Kinh Thánh chứa hàng trăm câu Kinh giống nhau chứng minh sự duy nhất của Allah và thờ phượng dành cho mình Ngài và quả thật chỉ có Thượng Đế duy nhất là đúng thực Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Hằng Nghe, Hằng Thấy, Đấng Quyền Lực có khả năng cứu vớt Isa (Giê Su) và tất cả nhân loại (có rất ích từ những bản Kinh Thánh tiếng anh mâu thuẫn với sự thật này. Để biết thêm chi tiết vui lòng hãy đọc ghi chú cho phần tóm tắt này).

Chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều bản Kinh Thánh thuộc Kinh Injil xác nhận Isa (Giê Su) là một người một vị Sứ Giả được gửi từ Thượng Đế đích thực duy nhất Đấng đã tạo ra Isa (Giê Su) và tạo ra chúng ta và tạo ra tất cả mọi vạn vật.

Và để đi đến phần kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm sự thật, tôi muốn để lại cho các bạn một số câu hỏi để có thể suy nghĩ về nó:

 • Chẳng lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để đặt mọi thứ vào vị trí đúng của nó hay sao?

 • chẳng lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để đặt “Isa (Giê Su)” vào đúng vị trí được kính trọng như chỉ là một con người và vị Sứ Giả của Thượng Đế dúng thực duy nhất?

 • chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để chúng ta quay lại với Thượng Đế của chúng ta, Thượng Đế đích thực duy nhất Đấng tạo hóa, và thờ phượng riêng Ngài trước khi quá muộn…trước khi chết?

Beauty Of Islam